Zamówienia publiczne | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
06/2020
Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
05/2020
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
04/2020
Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
02/2020
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
03/2020
Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
01/2020
Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
00/2020
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
06/2019
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok.1280mb, gm. Izabelin
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
05/2019
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2019/2020
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
04/2019
Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w…