Zimowe utrzymanie dróg | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kontakt całodobowy 505 106 867

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jednolity) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do uprzątania śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż własnych nieruchomości (również w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni).