Zamówienia publiczne | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-15/2022
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2022/2023 – rejon III
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-14/2022
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2022/2023
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-13/2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-12/2022
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-8/2022
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-11/2022
Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-10/2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-7/2022
Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-6/2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-5/2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750 mb, gm. Błonie