Zamówienia publiczne | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-3/2024
Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800 mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-2/2024
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap 1 o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-1/2024
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap 1 o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-16/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-15/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ulicy Krótkiej na odcinku o długości około 800 m od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gmina Ożarów Mazowiecki i gmina Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-14/2023
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na docinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500 mb., gmina Kampinos
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-12/2023
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2023/2024
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-13/2023
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-11/2023
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na docinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500 mb., gmina Kampinos
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-10/2023
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów…