Zamówienia publiczne | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-8/2023
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) gm. Ożarów Mazowiecki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-7/2023
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-6/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-4/2023
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice”
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-3/2023
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 4125W i 4126W w lokalizacjach: 1. na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Akacjową i ul. Górki w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-2/2023
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-1/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-9/2022
Sukcesywny zakup paliw płynnych w okresie 3 lat do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-17/2022
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2022/2023
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-15/2022
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2022/2023 – rejon III