Kontakt | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

Telefon: 22 722 13 8022 722 11 81, 22 721 03 8522 721 17 21
E-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl

NIP  118 14 20 774

REGON  014900974

Dane do Faktury:

W związku z centralizacją rozliczeń w VAT Powiatu Warszawskiego Zachodniego i jego jednostek budżetowych wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych  dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Warszawski Zachodni.

W związku z powyższym na fakturach należy bezwzględnie stosować następujące zapisy:

Nabywca

Powiat Warszawski Zachodni

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 129/133

NIP: 527-218-53-41

 

Odbiorca

Zarząd Dróg Powiatowych

05-850 Ożarów Mazowiecki                        

ul. Poznańska 300

 

Godziny pracy: 

 • poniedziałek - czwartek: od 7:30 do 16:00
 • piątek: od 7:30 do 13:30 

 

Komunikaty:
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP to /ZDPOzarowMaz

 

Telefony interwencyjne w sprawie utrzymania dróg powiatowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rachunki Bankowe:
z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych (prowadzonych przez Santander Bank):

 1. Numer rachunku podstawowego: 54 1090 1056 0000 0001 4916 5867
  Dane do przelewu:
  • Zarząd Dróg Powiatowych
  • ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
   ​​​​​​​
 2. Numer rachunku należytego zabezpieczenia robót oraz wadiów: 43 1090 1056 0000 0001 4916 5871
  Dane do przelewu:
  • Zarząd Dróg Powiatowych
  • ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
    
 3. Rachunek do opłat skarbowych: 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048
  Dane do przelewu:
  • Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  • ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki