Zamówienia publiczne | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-16/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-15/2023
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ulicy Krótkiej na odcinku o długości około 800 m od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gmina Ożarów Mazowiecki i gmina Stare Babice
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-14/2023
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na docinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500 mb., gmina Kampinos
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-12/2023
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2023/2024
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-13/2023
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-11/2023
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na docinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500 mb., gmina Kampinos
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-10/2023
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-9/2023
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1 i 2: 1) „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze…
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-8/2023
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) gm. Ożarów Mazowiecki
Zarząd Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki
Numer zamówienia:
ZP-7/2023
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki