Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w zasobie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, w postaci destruktu asfaltowego. | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w zasobie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, w postaci destruktu asfaltowego.

Ogłoszenie

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Poznańska 300,

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 1181420774

Osoby wyznaczone do kontaktów ze strony sprzedającego:

Tomasz Szczepaniak oraz Tomasz Szymański, telefon: 22 722 13 80, e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl.

Tryb postępowania: Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu publicznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 z dnia 21.05.2024 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowiecki w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego znajdującego się w zasobie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Przedmiot przetargu: Przedmiotem sprzedaży jest destrukt asfaltowy pochodzący z przebudowy i remontów dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, w łącznej ilości ok. 3 400,00 ton (Mg). Destrukt zgromadzony jest na pryzmie. Destrukt musi zostać odebrany z miejsca składowania własnym sprzętem i transportem  (załadunek we własnym zakresie), na własny koszt, po wcześniejszym podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu należności wynikającej z wybranej oferty.

Polecane aktualności

Uwaga utrudnienia
25.06.2024
Utrudnienia w ruchu na ul. Krótkiej w Myszczynie
Uwaga utrudnienia
07.06.2024
Utrudnienia w ruchu na ul. Bieniewicka i Błońska
Uwaga utrudnienia
27.03.2024
Zamknięcie ulicy Piastowskiej oraz ulicy Rajdowej
Uwaga utrudnienia
12.03.2024
Utrudnienia w ruchu z powodu rozbudowy ul. Piastowskiej, ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki